Breza previsnutá

Betula pendula, Roth.

Stredne veľký strom s bielym kmeňom, v mladosti rovným, neskôr zprohýbaným, a vajcovitý, riedku, nepravidelne tvarovanou korunou. V starobe sa na báze kmeňa vytvára hrubo rozpukaná čierna borka. Maximálna výška je až 30 m. Striedavé listy sú kosníkovitého tvaru, 3-6 cm dlhé, dvakrát pílkovité, dlho zašpicatené, na báze široko klinovité až uťaté. Olistenie je riedke. Jesenné žlté sfarbenie listov vydrží až do mrazov. Kvety sú usporiadané v jehnědách, zvlášť samčie - previsnuté, a zvlášť samičie - menšie a spočiatku vzpriamené. Plodom je nažka (breza plodí už v 10-15 rokoch na voľnom priestranstve, v porastoch po 20-30 rokoch). Plodí takmer každoročne a úroda nažiek býva veľmi bohatá. Podporné šupiny nažiek sú trojlaločná.
Breza previsnutá je silne svetlomilná drevina. Typická pionierska drevina osídlující holé plochy náletom ľahkých, vetrom ďaleko sa šíriacich semien. Vyskytuje sa aj na extrémnych stanovištiach (miesta s nedostatkom pôdnej vlahy, ale aj miesta s nadbytočnou vlhkosťou). Je nenáročná na pôdu a prispôsobí sa najrôznejším podkladom. Na území Slovenskej republiky je bežnou drevinou od nížin do hôr.
 
Synonymum brezy previsnutej je breza bradavičnaté.
 
Pre brezu sledujeme tieto jarné a jesenné fenofáze:
 
jarná fenofáze
pučania
plné olistenie
počiatok kvitnutia
koniec kvitnutia
 
jesenné fenofáze
Žltnutie listov 10%
Žltnutie listov 100%
Opad listov 10%
Opad listov 100%
zrelosť plodov
 
Prehľad všetkých sledovaných fenofází a ich detailný popis nájdete tu.