Jar 2021

Lesné rastliny

Ovocné plodiny

Poľné plodiny

Páteřní fenologická síť ČHMÚ

Pozorujeme na52lokalitách, z toho 5 drevín a 18 plodín
Sledujeme51fenologických fáz
Je nás38pozorovateľov
Máme3.440dokončených projektov pozorovania
Pozorujte s nami fenofázy rôznych druhov a budujte tento web. Chcem sa stať pozorovateľom >