Jar 2023

Lesné rastliny

Ovocné plodiny

Poľné plodiny

Páteřní fenologická síť ČHMÚ

Pozorujeme na46lokalitách, z toho 1 drevín a 16 plodín
Sledujeme23fenologických fáz
Je nás37pozorovateľov
Máme4.549dokončených projektov pozorovania
Pozorujte s nami fenofázy rôznych druhov a budujte tento web. Chcem sa stať pozorovateľom >