Jar 2022

Lesné rastliny

Ovocné plodiny

Poľné plodiny

Páteřní fenologická síť ČHMÚ

Pozorujeme na43lokalitách, z toho 0 drevín a 14 plodín
Sledujeme15fenologických fáz
Je nás34pozorovateľov
Máme3.908dokončených projektov pozorovania
Pozorujte s nami fenofázy rôznych druhov a budujte tento web. Chcem sa stať pozorovateľom >